Fabrosa catering

Werkwijze

Fabrosa Catering voegt toe. Door met een facilitair concept bij te dragen aan het behalen van uw doelstellingen. Anno 2013 is gastvrijheid en/of hospitality een veelgebruikte term. De huidige bedrijfsomgeving verandert steeds meer van een plaats om te werken naar een plaats om collega’s en relaties te ontmoeten. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek, een visitekaartje voor de klant.

Door middel van een persoonlijk gesprek bespreken we het bestedingspatroon en de wensen en mogelijkheden die daar bij horen. In princiepe is alles mogelijk.
Advies

Middels communicatie-uitingen draagt Fabrosa catering in uw bedrijf bij aan voorlichting over een gezonde en verantwoorde voeding, een nieuwe kaart, nieuwe keuken ofconcept advies. De rendementen in de horeca staan in veel gevallen niet in verhouding tot de gemiddelde arbeidsinzet van de horeca-ondernemer. Ons horeca-adviesbureau is ervan overtuigd dat het rendement en de kwaliteit van dienstverlening bij veel horeca-ondernemingen relatief eenvoudig geoptimaliseerd kunnen worden. Zo overtuigd zelfs dat wij in specifieke gevallen op basis van no cure no pay werken. Onze dienstenaanbod is breed.